Online šampionát
Provozní dokonalosti
11. - 15. října 2021
globální formát
Považujete se za odborníky v oblasti štíhlého managementu a provozní dokonalosti? Chcete dokázat, že jste rychlejší, silnější a efektivnější?
Bojujte o pohár šampionátu Provozní dokonalostI a získejte zasloužené uznání!

Zúčastněte se online šampionátu Provozní dokonalost, který se bude konat v rámci mezinárodního týdne produktivity IPWeek 2021

Cíl šampionátu

Cílem šampionátu je popularizace a nalézání nejlepší praxe v oblasti štíhlého managementu a provozní dokonalosti. Šampionát je platformou, kde je možné objevit lídry a odborníky provozního řízení mezi společnostmi, organizacemi a školami MBA, a pomoci profesnímu a kariernímu růstu účastníků.

Pravidla konání šampionátu

Během šampionátu na týmy čeká řízení výrobního podniku a nalezení nejvydařenějších a efektivních provozních řešení. Návrh, zavádění, hodnocení výsledků a efektivity navrhovaných opatření se bude provádět pomocí digitálního dvojčete podniku, které vyvinula přední společnost z oblasti digitálních řešení. Virtuální prezentace podnikových procesů umožní v reálném čase sledovat dopad jejich rozhodnutí na klíčové ukazatele podniku.

Práce na zvyšování efektivity podniku budou probíhat ve 3 etapách:
1. etapa: Rychlá vítězství
Týmy budou mít za úkol rychlou identifikaci "rychlých vítězství" – nejefektivnějších opatření z hlediska termínů a nákladů na realizaci, a také získaného efektu.
2. etapa: Komplexní zlepšení
Na rozdíl od první etapy rychlých vítězství, druhé kolo předpokládá systematičtější propracování problému a potřebu určit vzájemné vztahy mezi jednotlivými procesy a jejich ukazateli.
3. etapa: Akční plán
S využitím všech získaných údajů v rámci předchozích etap, brainstormingu a analýzy hypotéz týmy vypracují akční plán dalších kroků, které povedou ke zlepšení efektivity podniku, a předloží jej odborné porotě.
Podmínky konání soutěže
Přihlášky k účasti v šampionátu se přijímají do 1. září 2021. Seznam účastníků týmů a úhrada registračního poplatku se přijímají do 11. září 2021. Šampionát se koná v rámci IPWeek 2021. Přesné datum a čas konání šampionátu budou upřesněny později.
Kdo se může soutěže zúčastnit?
Šampionátu se mohou zúčastnit pětičlenné týmy firemních účastníků IPWeek 2021.
Účastnický poplatek
Registrační účastnický poplatek na šampionát činí 1500 EUR za pětičlenný tým.
Kritéria hodnocení a způsob vyhodnocení výsledků soutěže
Vítězem šampionátu se stane tým, který na konci tří etap získá nejvyšší počet bodů. Pořadí týmů se zobrazuje v reálném čase, což zajišťuje transparentnost hodnocení každé etapy.

Hodnocení 1. etapy - rychlá vítězství:
5 bodů se uděluje týmu, který jako první správně určí nejefektivnější opatření - rychlé vítězství. Maximální počet bodů, které může získat 1 tým v dané etapě je 35. 35

Hodnocení 2. etapy - Komplexní zlepšení: :
50 bodů se uděluje týmu, jehož komplexní opatření měla nejpozitivnější dopad na klíčové ukazatele podniku. Dále se body udělují dle pořadí.

hodnocení 3. etapy - akční plán:
Výsledky této etapy hodnotí odborná porota. Každý odborník uděluje body (od 1 do 10) z pěti kategorií:

1) Úroveň projevených řídících kompetencí, znalostí a dovedností optimalizace procesů a dosažení provozní dokonalosti
2) Aktuálnost navrhovaného akčního plánu
3) Úroveň zpracování navrhovaného akčního plánu
4) Struktura a logika prezentace
5) Kvalita referování. Maximální počet bodů, které může získat jeden tým v této etapě, je 50
Ocenění vítěze a laureátů, zveřejnění výsledků soutěže
Vítězové šampionátu jsou odměněni diplomy a poháry, které odpovídají prvnímu, druhému a třetímu místu. Všichni účastníci šampionátu obdrží pamětní diplomy. Partneři šampionátu mají právo stanovit další ceny, které budou zveřejněny na webových stránkách.
Výsledky soutěže
Výsledky šampionátu se zveřejňují na webových stránkách, oficiálních materiálech IPWeek 2021 a rozesílají se na adresu partnerům a médiím.
© International Productivity Academy 2021 Uzbecka 1463/1, Vrsovice, Prague 10 101 00 Czech Republic
Made on
Tilda